Vindkraft, til hvilken pris

RedaksjonenInnenriksLeave a Comment

Vindkraft

Vindkraft, til hvilken pris

La det først som sist være krystallklart: Partiet De Kristne(PDK) vil ta vare på Norsk natur, ha sjølvråderett over vannkrafta og ikkje avgi suverenitet til ACER. Folkets 2x NEI til EU står det stor respekt av, og folket har talt! Nei – fleirtallet er stort enda.

Så til saken: Det presses hardt på for utbygging av vindkraft i Norge. Vindkraft er fornybar energi og rein energi, etter sigende. Utenlandske investorer vil investere i vindturbiner, og norske politikere ser arbeidsplasser og ikkje konsekvenser. Norge har vore sjølvforsynt med vannkraft. Den er rein, fornybar og billig å produsere.

Dette var før utenlandskablene

Blei tatt i bruk. Det er innlysende at Norge får underskudd av vannkraft når «heile Europa» skal forsynes. For å bøte på dette skal urørt natur ofres. I tillegg er behovet for energi voksende. Stadig økende antall el-biler, el-drift på ferger, busser osv. Behovet bare i Norge er stort i tillegg kjem eksporten.

Som folkevalgt er jeg

Opptatt av konsekvenser. At vedtak eg er med på får konsekvenser enten eg stemmer for eller imot. Konsekvensene er viktige å vurdere, fordi di vil komme både på godt og vondt. Det siste vil me jo helst unngå. Då må det vurderes; konsekvens vurderes. Konsekvensene av nedbygging av Norsk natur til vindkraft gir utfordringer for miljøet. Miljøet vil vi jo ta vare på til glede for folk, dyre- og fugleliv.

Dessverre er det nettopp miljøet som blir lidende under desse utbyggingene. Me ser skadde og drepte fuglar, viktige insekter døyr i kontakt med desse svære propellblada. Det er også store inngrep i naturen for å komme fram til byggeplassene for vindturbinene. Urørt natur blir til store anleggsområder. Dette er ikkje reversible inngrep.

Les også  Dette bekymrer meg!

Mange turister kjem til Norge for å gå tur i den Norske fjellheimen, og oppleve urørt villnatur, i stille omgivelser, i fred og ro. I Tyskland forstår de ikkje at Norge vil ofre denne flotte naturen. Turoperatører selger norsk natur i reklame til utenlandske turistselskaper for unike og flotte naturopplevelser i fjellheimen og langs kysten, og bygger opp ei viktig næring. I andre enden er kraftselskap og regjering som ser det som viktigere å ødelegge dette.

Spørsmålet er om vindkrafta

Er så miljøvennlig som en vil ha det til. Så utbygging av vindturbiner på land vil gå utover turistnæringa, og arbeidsplasser der, som igjen gir inntekter. Det går utover fugle- og dyrelivet, og mange fugler, også fredede, får en smertefull død! Tar en privatperson livet av ei skjære i ei rotte felle blir det 13 000 kr i bot, skytes ei havørn er det store bøter. At det i det heile vurderes å bygge vindturbiner, er ufattelig.

Når det gjelder grønn energi, og det grønne skiftet, er det mulig. Her blir det tatt lite hensyn til miljøet, no er det klima. PDK er imot bygging av vindturbiner. Suvereniteten over vannkrafta må tilbake på Norske hender. Me kan ikkje drive ein politikk som er så krevende for landet og miljøet.

Norge er ikke medlem av EU.

EØS-avtalen er ikke god for Norge, og må reforhandles/brytes. Den Norske Regjering har fått tillit av Norges befolkning, og skal følgelig arbeide for Norges ve og vel. EU motstanden er stor ennå, og det skal vi respektere!

Lars-Kåre KatlaFolkevalgt PDK

Del dette